4 mei

Patiënten met de ziekte van Huntington (in de familie) stonden al lange tijd in de belangstelling van mensen die ijverden voor een ‘mensensoort’, lichamelijk en geestelijk gezond, vrij van erfelijke afwijkingen (eugenetica).

In Duitsland werd in 1933 sterilisatie wettelijk geregeld.
De wet bood ondermeer de mogelijkheid om op grote schaal (dwang)sterilisaties te gaan uitvoeren bij iedereen met een erfelijke of aangeboren ziekte. De ziekte van Huntington werd in de wet genoemd.

 

In Nederland lijkt actief optreden bij mensen met de ziekte van Huntington niet te zijn voorgekomen.
 

Een deskundige in die periode op het gebied van de ziekte van Huntington is dr. G.F. Gezelle Meerburg (1881-1962), die in 1923 zijn proefschrift over mensen met de ziekte van Huntington heeft verdedigd. Hij weet van de ziekte, kent veel mensen met Huntington en heeft hun stambomen uitgebreid beschreven.

 

G.F. Gezellle Meerburg, Bijdrage naar aanleiding van een anatomisch en genealogisch onderzoek, tot de kennis van de chorea Huntingtonea (diss. Utrecht, 1923)

 

 

Gezelle Meerburg is in 1940 negenenvijftig jaar en kan terugkijken op een lange carrière. Hij heeft dan een eigen praktijk te Amsterdam als specialist in allergische- en stofwisselingsziekten. In 1935 is hij geheim lid geworden van de NSB, in 1940 openlijk, waarna hij wordt ingezet als blokleider. Hij treedt toe tot het Medisch Front en is daar de leider van de sectie Verplegenden. In 1941 moet hij ander werk te zoeken, omdat er geen patiënten meer naar hem verwezen worden. Hij gaat werken bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam, waar hij de geneeskundige keuringen verzorgt van mensen die verplicht worden te werk gesteld in Nederland en Duitsland. Zijn optreden als keuringsarts is niet altijd even fijnzinnig, er wordt veel over hem geklaagd. Na de Tweede Wereldoorlog wordt hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en levenslange ontzetting uit het medische ambt (later door koningin Juliana herroepen).

Niet gebleken is dat hij mensen met de ziekte van Huntington en/of hun familie schade heeft berokkend.

 

Meer over deze periode >>>>>>

(Uit: R. van Hes,  Ziek van je voorouders, 2007)