De ziekte van Huntington en psychopathologie

Op donderdag 12 mei 2016 promoveerde Nanda Reedeker op neuropschychiatrische fenomenen bij de ziekte van Huntington.

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek bevestigt dat neuropsychiatrische fenomenen frequent voorkomen bij patiënten met de ziekte van Huntington. Aangezien vroege diagnostiek en behandeling van psychopathologie de kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun familie/verzorgers kan verbeteren, moeten professionals die Huntingtonpatiënten behandelen gericht diagnostiek doen naar psychopathologie. Uit het beschreven onderzoek is gebleken dat prikkelbaarheid mogelijk een vroege manifestatie is van het ziekteproces en dat apathie een relatie heeft met progressie van de ziekte van Huntington. Omdat het gebruik van psychotrope medicatie mogelijk geassiocieerd is met apathie, is frequente evaluatie van het gebruik van psychotrope medicatie belangrijk, vooral in een meer gevorderd stadium van het ziekteproces, omdat er dan vaak sprake is van polyfarmacie.

 

Verder onderzoek naar mogelijke effectieve sympromatische behandelingen van psychiatrische fenomenen van de ziekte van Huntington is noodzakelijk om hen als behandelaars beter bij te kunnen staan.

 

De eerste vijf stellingen bij dit proefschrift:

 

1. Prikkelbaarheid is een symptoom dat voorafgaat aan het ontstaan van motorische klachten.

 

2. Het gebruik van psychotrope medicatie is onafhankelijk geassiocieerd met apathie en prikkelbaarheid.

 

3. Ernstige hypokinesie gaat samen met verminderd executief cognitief functioneren.

 

4. Een achteruitgang in globaal cognitief functioneren kan het ontstaan van apathie voorspellen.

 

5. Patiënten met de ziekte van Huntington kunnen in het algemeen over zichzelf oordelen of ze prikkelbaar zijn.

 

Neuropsychiatric phenomena in Huntington's disease

Nanda Reedeker 12-05-2016 Doctoral Thesis

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/39413