Promotie te Leiden: Een opPEPPer voor patiënt en partner

Dinsdag 5 juni 2012 promoveerde Laura A'Campo in Leiden. Haar proefschrift had als algemeen doel het onderzoeken van een gestandaardiseerd psychosociaal educatieprogramma.

Samenvatting

 

De eerste studies van dit proefschrift waren gericht op de effectiviteit van het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP). Patiënten met de ziekte van Parkinson en hun zorggevers vormden de oorspronkelijke doelgroep van het programma. Daarna werd beoogd te onderzoeken of het programma bruikbaar was voor andere doelgroepen.

Een tweede stap was daarom een evaluatie van de bruikbaarheid van het programma in een nieuwe ziektespecifieke vorm voor de ziekte van Huntington (PEP-HD).

Ten derde werd het programma in een generieke vorm geëvalueerd bij een heterogene groep patiënten met een chronische ziekte en daarnaast psychiatrische problematiek (PEP-CD).

 

Laura A'Campo, A Patient and Caregiver Education Program: In Parkinson's disease, Huntington's disease and other chronic diseases (Leiden, 2012)

>>>>>>>

 

 

To study the phenomena of disease without books is to sail an uncharted sea, while to study books without patients is not to go to sea at all.

-William Osler-